ბოლო თაობის Shimadzu Trinias F12 Smart Edition ქუთაისში, პირველად LG კლინიკაშია!
👌🏻შეიძინეთ სამედიცინო აღჭურვილობა თქვენი კლინიკისთვის ინტერმედსერვის ჯორჯიაში.