ვენაში გაიმართა გამოფენა, სადაც წარადგინეს კომპიუტერული ტომოგრაფიის უახლესი აპარატი HITACHI SCENARIA view.
HITACHI არ წყვეტს ევოლუციას, ექიმებს, ოპერატორებს და პაციენტებს კი ბევრად უადვილებს პროცედურებს.